Diensten van Sesjèna 

Inzetbaar als natuurpedagoog / pedagogisch medewerkster op kinderdagverblijf, peutergroep, BSO. Op groene dagverblijven of dagverblijven die meer vergroening willen op de opvang. 

Inzetbaar om mee te werken aan groene projecten, moestuinen, pluktuinen, onderhoud van groene projecten.

Sesjèna de moestuincoach helpt je bij het opstarten of nieuw leven inblazen van de moestuin op jou school, BSO of KDV. 

Diensten Ruud

Inzetbaar om groene projecten zoals schooltuinen, voedselbossen en vergroening van schoolpleinen vorm te geven. Gericht op advies, ontwerp en
vormgeving.

Inzetbaar om scholen, BSO’s en kinderdagverblijven te adviseren bij visie, doelen en werkwijzen op het gebied van natuuronderwijs en—educatie. Toepasbare deskundigheidsverbetering

Inzetbaar om leerkrachten te ondersteunen/begeleiden bij hun inzet om
natuureducatie en omgevingsonderwijs te integreren.